Dagmar Gombitová

Dagmar Gombitová, spoločníčka D&D, pracovala na PHARE projektoch od roku 1993 a  priamo participovala na realizácii projektov v oblasti trhu práce a verejnej správy.

Od januára 1997 sa zaoberá monitorovaním a hodnotením, začínajúc s predvstupovými programami EÚ a pokračujúc množstvom ďalších intervencií rôznych donorov v rôznych oblastiach. Sústredila sa  tiež na školiace a tréningové aktivity v oblasti monitorovania a evaluácie. Naviac sa venuje metodologickej podpore, kontrole kvality, a riadeniu evaluačných tímov a zadaní.

Dagmar iniciovala vznik Slovenskej evaluačnej spoločnosti a podieľa sa na jej činnosti. Je autorkou prvej slovenskej príručky o monitorovaní a hodnotení, je členkou Európskej evaluačnej spoločnosti a Medzinárodnej spoločnosti pre hodnotenie rozvojovej pomoci IDEAS.

Dietmar Aigner

Dietmar Aigner, spoločník D&D, má medzinárodné skúsenosti s verejnou i súkromnou sférou. V oblasti analýz, monitorovania a evaluácií pôsobí od roku 1998. Dietmar má značné skúsenosti s realizáciou evaluácií a vedením tímov k stanoveným cieľom. Pracuje na evaluáciách pre Európsku komisiu, národné inštitúcie a medzinárodných donorov v súlade s najvyššími etickými a profesionálnymi štandardami. Dietmar má veľmi dobré komunikačné a reportovacie zručnosti. Rozumie fungovaniu politík a rozvojových intervencií. Má skúsenosti s prácou pre verejnú správu a medzinárodné agentúry.

Jednou z jeho kľúčových kompetencií je schopnosť pracovať v multi-disciplinárnych oblastiach a budovať efektívne pracovné vzťahy v rôznych kultúrach.