D&D Consulting s.r.o.

D&D Consulting s.r.o. je slovensko- rakúske partnerstvo, ktoré bolo vybudované na rozsiahlych evaluačných skúsenostiach svojich zakladateľov získaných počas ich dlhoročného pôsobenia v oblasti monitorovania a hodnotenia intervencií financovaných z fondov EÚ a iných zdrojov.

Jedným z hlavných dôvodov vzniku D&D bolo poskytovanie podpory a odborného vedenia pre úrady a inštitúcie verejnej správy na centrálnej či samosprávnej úrovni v nových členských štátoch EÚ, kandidátskych krajinách a ostatných krajinách, súvisiace so zavedením a fungovaním metodík a praxe monitorovania a hodnotenia, čiže zavedenie tzv. evaluačnej kultúry.

D&D má značné skúsenosti v hodnotení/evaluácii EÚ financovaných programov v bývalých predvstupových krajinách vďaka tomu, že jej zakladatelia pracovali na zavedení evaluácií pre Európsku komisiu, vlády v nových členských štátoch EÚ a ďalšie inštitúcie.

 

Zakladajúci člen Slovenskej evaluačnej spoločnosti    www.evaluacia.sk

Novinky

Aktivity

štúdie a analýzy
budovanie kapacít
realizácia projektov
finančné riadenie
monitorovanie
hodnotenie projektov

Misia D&D

Stať sa široko uznávaným a známym poskytovateľom vynikajúcich služieb zameraných na konzultácie a školenia pre verejný aj súkromný sektor s orientáciou na medzinárodné trhy. Naši klienti a partneri ocenia okrem dobrého mena, spoľahlivosti a profesionálneho výkonu aj roky skúseností.

D&D Consulting

0

+ 10 rokov

0

+ 20 klientov

0

+ 50 projektov