Aktivity

Naše aktivity pokrývajú takmer všetky fázy projektového cyklu.

štúdie a analýzy
budovanie kapacít
realizácia projektov
finančné riadenie
monitorovanie
hodnotenie projektov
 • hodnotenie projektov/ evaluácia: ex-ante, mid-term/interim, ex-post
  • evaluačné metodiky, štandardy kvality
  • hodnotenie dopadov
 • monitorovanie a vývoj monitorovacích nástrojov
 • budovanie kapacít na monitorovanie a hodnotenie
 • školenie, tréningy, poradenstvo v oblasti projektového cyklu a riadenia orientovaného na výsledky
 • štúdie a analýzy
 • realizácia projektov
 • kontrahovanie a finančné riadenie
 • budovanie kapacít na dobré spravovanie a etiku