Klienti

Krajiny v ktorých sme pôsobili

  • Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Cyprus, Rakúsko, Estónsko
  • Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Chorvátsko, Turecko
  • Čierna Hora
  • Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Ukrajina
  • Libanon, Egypt, Palestína