D&D zastrešuje úlohu vedúceho tímu pre monitorovanie a hodnotenie v rámci EÚ Trust Fondu a vedúceho tímu na prehľad zistení z hodnotení rodovej rovnosti na Strednom východe

D&D Consulting zastrešuje úlohu vedúceho tímu pre monitorovanie a hodnotenie v rámci EÚ Trust Fondu, ktorý je odpoveďou na krízu v Sýrii. Ukončenie projektu je plánované na december 2019. D&D Consulting zastrešuje úlohu vedúceho tímu na realizáciu prehľadu zistení z hodnotení rodovej rovnosti na Strednom východe. Tento meta-prehľad sa spracúva v mene Global Affairs Kanada.