D&D zastrešuje úlohu vedúceho tímu pre monitorovanie a hodnotenie v rámci EÚ Trust Fondu

D&D zastrešuje úlohu vedúceho tímu pre monitorovanie a hodnotenie v rámci EÚ Trust Fondu, ktorý je odpoveďou na krízu v Sýrii. Ukončenie projektu je plánované na december 2019.